Magnus Eriksson

Född: 1316
Kung: 1319 - 1332 (förmyndarregering) Kung: 1332 - 1364
Död: 1374
Gift: 1335 med Blanche av Namur d. 1366
Far: Hertig Erik, son till Magnus Ladulås
Mor: Ingeborg (dotter till norske kungen Håkan Håläggs)
Barn: Håkan (sedermera norsk kung), Erik (medkonung till sin far 1356-1359)

Anm: svensk och norsk kung

Tillbaka till regentlängden


Har du några synpunkter, kontakta